Działalność w Polsce

16 maja 2019

Palomar Natural Resources jest 100% udziałowcem w dwóch koncesjach poszukiwawczych, rozpoznawczych oraz wydobywczych. Koncesje Rawicz i Poznań znajdują się w południowej cześci Basenu Permskiego.

Głównym projektem Palomar w Polsce jest zagospodarowanie złoża gazu ziemnego Rawicz – w ramach koncesji Rawicz, której powierzchnia wynosi 740 km2. Obecnie, spółka jest w trakcie realizacji infrastruktury naziemnej i planuje pierwszą sprzedaż gazu na III kwartał 2017 roku.

W ramach koncesji Poznań, Palomar analizuje scenariusze sprzedaży gazu ziemnego ze złoż Sierkierki oraz Krzesinki.