Działalność w USA

16 maja 2019

Nowy Meksyk – złoże Verde Gallup

Palomar Natural Resources, poprzez swoją spółkę zależną Bridgecreek Resources, w której posiada 100% udziałów, jest operatorem na złożu ropy naftowej Verde Gallup – na obszarze 65,9 km2.